Classy

Supreme Champion

S*Cat Claw’s Master-Class JW

PRA och PK negativ

Blood Type : A/b

Classy är även anlagsbärare av blå

Stamtavla/Pedigree

6 mån