2021-12-10 V-kullen födds

Mamma Classy och de två viltkorvarna mår bra. Förlossningen fick smidigt och var över på 1,5 timmar