2020-09-23 Stamtavlorna till S-kullen kom idag

Du är det officielt med S-kullens namn

S*Cat Claw’s Summer Sunshine, ABY a, hona

S*Cat Claw’s Summer SugarCandy, ABY n, hona

S*Cat Claw’s Summer Sunshine, ABY a, hona

S*Cat Claw’s Summer Sweatheart, ABY n, hona