2019-12-16 R-kullen födds

R-kullen föds

2 viktfärgade hanar och en viltfärgad hona