190220 P-kullen föds

Efter lång väntan har P- kullen föds. Mamma och barn mår bra.